İller spot otomobil pazarında,markalara girmeden mevcut yıl ve aynı dönem geçen yılın karşılaştırma-gelişim analizinin yapıldığı özet çalışmadır.