Ağır Ticari Araç parkının 7 coğrafi bölgeye dağılımı,kamyon ve otobüs parklarının ağırlığı incelene bilmektedir.

**Programımızın bütünü Ağır Ticari Araç Pazarının adetsel küçüklüğü düşüldüğünden 3’er aylık periyotlar ile güncellenmektedir.