Otomotiv sektörünü 2 kademeli olarak görmek gerekli. Birincisi çokça konuştuğumuz ve gündemde olan sıfır araç satışları, diğeri ise SSH (Satış Sonrası Hizmetleri). Satılan her araç yıllık yada markanın belirlediği Kilometre aralığında servise giderek standart bakımlarını yaptırmak zorunda. Ayrıca hasar, kaza gibi durumlarda da yine servislerde bu işlemlerini yaptırmakta. Markalar için Yedek Parça Satışı, Bayiler için ise giderlerinin önemli bir kısmını karşıladıkları bu alan. Daralan %50’lik pazarda artık hayati önem taşıyan Satış Sonrası Hizmetleri için de tehlike çanlarını çalıyor. 2018 Yılı Mayıs ayında 0-3 yaş grubu Otomobil ve Hafif Ticari Araç parkı 2.863.850 adet iken, bugün gelinen 2019 Mayıs ayında %17,38 gerileyerek 2.304.645 adete geldi. Yıl sonu 350.000 adetlik bir
Pazar beklentisi olduğu göz önüne alınınca da 2019 Aralık ayında Servis Potansiyel
Araç Parkının 1.952.000 adete gerilemesi kaçınılmaz olacak. Bu da Markalar ve özellikle Otomotiv Yetkili Bayileri için %31 oranında bir kayıp anlamına gelmekte.2020 yılının bilinmezliğinde çoğu görüş 2019 yılından farklı olmayacağını göstermekte, bu şartlarda ise rakamın 1.300.000 adete düşmesi işten bile değil. 975 adeti 3S olan, 250 adeti 2S olan Toplam 1.225 adet Yetkili Satıcı ve Serviste yaklaşık 80.000 kişi çalışmakta. 30 Milyarın üzerinde kurulu sermayeye sahip Yetkili Satıcı ve Servislerin ve sektörün yapması gerekenler neler olmalı? Distribütörlerin öncelikle tüm garanti sürelerini en az 5 yıla yükseltip, garanti içi araç parkını arttırması gerekli. Şu ana kadar çok az marka bunu yaparak garanti süresini 5 yıla çıkarttı. Sektörde bulunan tüm markaların bu işlemi vakit geçmeden
yapması ve etkili bir şekilde duyurması öncelikli olmalı. Çıkartamayanların ise garanti uzatma bedellerini minimize ederek bu işe katkı sağlaması da gerekli. Yetkili servislerin Özel Servisler ve Sanayi ile rekabet edebilmesi adına Yedek Parça fiyatlarının mutlaka gözden geçirilmesi, gerekiyor ise marka merkezlerinin de destekleri alınarak Yedek Parça fiyatlarında yeni bir düzenleme yapılması gerekli. Satın alma gücünün her geçen gün düştüğü
ülkemizde bu önemli bir etken olacaktır. Boya fırınlarının verimliliği, parça başı maliyetleri, yedek parça stok beklemeleri, parça başı işçilik maliyetleri, onarım ile değiştirme arasındaki kar farkının maksimize edilmesi de hayati önem taşımakta.Bu dönemde tüm Yetkili Satıcı ve Servislerinde mutlaka düşen araç parkına karşılık kâr merkezlerini maksimum seviyede düzenlemesi ve ek satış alanlarına odaklanması gerekmekte. 2017 yılı sonundan beri söyleye geldiğimiz 2.El operasyonlarının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Sıfır Araç pazarının %50
daraldığı günlerde 2. el pazarı sadece %9 oranında daraldı ve her ay düzenli olarak da büyümekte. Bu nokta da sınırlı sermaye ile çevrilmeye çalışılan 2.El operasyonları için bilgiye ve pazarın gelişimine il-ilçe bazlı mutlaka bakılmalı ki, yatırımın stokta kalarak zarara sebep olması önlenebilsin. 2.Elde önemli olan fiyat ve ilan sayısı değil,taleptir. Talebin olduğu yerde doğru fiyat ve doğru araç bulunabilir ancak. Ayrıca Yetkili Satıcı ve Servislerin önemli ek kar merkezleri olan Sigorta,Trafik Müşavirliği,Kredi Finansmanı, Aksesuar, Oto Bakım ve butik ürünlerinin satışlarına çok daha profesyonel bir gözle bakması gerekmekte. Çünkü bugüne kadar çoğu bayide bu alanlar yeterince verimli kullanılamadı. Bundan sonrasında satışta çok satış sonrası,2. el ve ek satışlar bizleri ayakta
tutacak.